Üye ol Üye Ol

Üye Ol

A101′ un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, A101′ un hiçbir sorumluluğu yoktur. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, A101’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, A101’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. Türkiye’nin en büyük perakende firmalarından biri olarak muhatap olduğumuz geniş müşteri kitlesinin kişisel verilerini korumak için bilgi teknolojileri ve veri güvenliğine ayrı bir önem göstermekteyiz.

  • Ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
  • Bilet satın alınan etkinlikler için bilet değeri içinden veya bilet bedeli üzerine eklenecek şekilde hizmet bedeli alınmaktadır.

İşbu sözleşme sair hükümleri ve 6.three maddesinde yer verilen ortak veri sahibi üye işyerleri/firmalar olması durumundan doğacak veri edinme, veri sahipliği ve bununla ilişkili haklar ve uygulamalar bu hükme aykırı olarak yorumlanamaz. Kişisel ve ödeme kartları bilgilerini paylaşan ve bu bilgilerin daha sonra yapacakları işlemlerde kullanılmak üzere sistemlerimizde tutulmasını kabul eden müşterilerimizin bilgileri uluslararası ödeme kuruluşlarınca belirlenmiş Ödeme Kartları Endüstrisi Bilgi Güvenliği Standartlarının tavsiye ettiği şartlar kapsamında saklanmaktadır. Bu standartların izin verdiği bilgiler dışındaki bilgiler kaydedilmez. https://girisbettilt.com/ Mobilexpress, işbu Sözleşme hükümlerinde yer verdiği hakların başlıcalarına, ilgili kampanyanın Hizmet Kanalları’nda ve diğer mecralarda duyurulması esnasında da yer vermektedir. Ancak herhangi bir şekilde, kampanya duyurularında, görsellerinde, Hizmet Kanalları’nda ilgili bölüm ve içeriklerde, işbu sözleşmede yer alan Mobilexpress’a ait hak ve yetkilerin eksik veya yanlış belirtilmesi veya yazılı şartların farklı yorumlanması durumlarında, işbu sözleşme hükümleri ve sözleşmeden doğan hak ve yetkiler geçerliliğini yitirmez. Bu durumlardan kaynaklı, Kullanıcılar Mobilexpress’e herhangi bir itiraz, şikayet ve hak talebinde bulunamaz.

Yeni̇ Üye

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu aydınlatma metnini okudum, bilgilendirildim. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır.

Üye ol

Aday İşveren Müşteri’ye yaptığı başvuruyu 48 saat içinde, firmanın görüntülememiş olması kaydıyla, başvurusunu silebilir. Adayın, ilana başvuru yapması esnasında, Kariyer.web sisteminden, kendisine sorulan yönlendirme sorusuna onay vererek, başvuru yapacağı ilanı yayınlamış olan firmanın başvuru sayfasına yönlendirilmesi durumunda, bu sayfada doldurduğu bilgiler ve yüklediği dosyalar, Kariyer.web sistemlerine değil, söz konusu firmanın sistemlerine işlenmekte, firmanın kendi sistemlerine kaydedilmektedir. Bu ilan tipine başvuru yapan adayın başvurusu üzerinde Kariyer.web’ in müdahale hakkı bulunmamaktadır.

Değerli Nesine Com Ziyaretçisi,

Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri işlenebilmektedir. Kişisel verilerin korunması Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Doğuş Planet”) için önemli bir konudur. Doğuş Planet veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.